مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CUT

See You Tomorrow

این عبارت معمولا در گفتگوهای اینترنتی (سرویس های چت) کاربرد دارد که به معنای فردا میبینمت می باشد.
CUT
ارسال نظر

ارسال نظر