مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATM

At The Moment

این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (در حال حاضر) می‌باشد.
ATM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود