مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBI

Intergovermental Bureau of Informatics

سازمانی متشکل از اعضاء سازمان ملل ، UNESCO ، یا نمایندگی‌های سازمان ملل متحد.
هدف آن پیش‌برد تحقیقات علمی ، آموزش و تعلیم کامپیوتر ، و تبادل اطلاعات میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می‌باشد. تأکید اصلی IBI ، پیشبرد انفورماتیک ، مخصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه است.
IBI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود