مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation

کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در سال 1992 تشکیل شد تا فرصتی برای همکاری سازمان های عمده فعالیت کننده در زمینه عملیات احیابا یکدیگر را در زمینه CPR (احیا قلبی ریوی) و ECC (مراقبت اورژانس قلب و عروق) و پروتکلهای ان فراهم کند. این نام در سال 1996 انتخاب شد و به صورت عمدی بر روی کلمات مربوط به درمان قلب بیمار -- "cor در بیمار" (cœur برای قلب در زبان فرانسه تاکید شده است).

ILCOR از انجمن قلب آمریکا (AHA)، شورای احیا اروپا (ERC)، بنیاد قلب و سکته کانادا (HSFC)،کمیته احیای استرالیا و نیوزیلند ،شوراهای احیای آفریقای جنوبی (RCSA)، شوراهای احیای آسیا (RCA) و بنیاد قلب آمریکا (IAHF) تشکیل گردیده است.
ILCOR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود