مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AHA

American Heart Association

انجمن قلب آمریکا تأسیس ۱۹۲۴، یک سازمان غیر دولتی و بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای آمریکا در زمینه دانش و بیماری‌های قلبیست.
این انجمن ۲۶۰۰۰ عضو دارد، و مرکز آن در شهر دالاس در تگزاس است.
AHA
ارسال نظر

ارسال نظر