مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECC

Engineered Cementitious Composite

کامپوزیت سیمانی مهندسی یا همان (ECC) که به آن بتن انعطاف پذیر نیز می‌گویند کامپوزیتی است که بر پایه سیمان است و به آسانی با قالب می‌توان آن را به هر شکل دلخواه در آورد. و بوسیله الیاف تصادفی مخصوص کوتاه، معمولاً الیاف پلیمری، مسلح می‌شود. برخلاف بتن معمولی ECC (کامپوزیت سیمانی مهندسی) دارای ظرفیت کرنشی ۳ تا ۷ درصد است. در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی که ۰٫۱ درصد است. بنابراین ECC بیشتر شبیه یک آهن شکل پذیر رفتار می‌کند تا یک شیشه ترد و شکننده (مانند OPC)، که باعث بوجود آمدن کاربردهای فراوانی برای آن می‌شود.
ECC
ارسال نظر

ارسال نظر