مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاری تولیدی را بر عهده دارد.
IBRD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود