مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HUD

United States Department of Housing and Urban Development

وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا () یکی از پانزده وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

مقر سازمان در واشنگتن است.
HUD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود