مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HHS

Health and Human Services

وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا (United States Department of Health and Human Services) یکی از پانزده وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

مقر سازمان در واشنگتن است.

اداره کل خوراک و داروی ایالات متحده آمریکا و موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا مشهور به NIH یکی از شاخه‌های این وزارتخانه می‌باشد.
HHS
ارسال نظر

ارسال نظر