مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOL

Department Of Labor

وزارت کار ایالات متحده آمریکا (United States Department of Labor) یکی از پانزده وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

مقر سازمان در واشنگتن است.
DOL
ارسال نظر

ارسال نظر