مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOT

Department Of Transportation

وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا (United States Department of Transportation) یکی از پانزده وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

مقر سازمان در واشنگتن است.
DOT
ارسال نظر

ارسال نظر