مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAB

French American British

دسته بندی (FAB) برای MDS در سال ۱۳۷۰ انتشار یافت. در دسته بندی FAB پنج زیر گروه وجود دارد که توسط خون محیطی و مغز استخوان دسته بندی شده اند.
FAB
ارسال نظر

ارسال نظر