مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSD

Berkeley Software Distribution

BSD افزون بر لینوکس و SVR4 نام مهم‌ترین خانواده در بین یونیکس‌ها ست و بسیاری از فناوری‌های شبکه که امروزه به‌کار می‌روند، برنامه‌های BSD هستند. برای نمونه: BIND وSendmail در این دسته هستند. در گفتی دیگر BSD تنها یک سیستم‌عامل نیست بلکه نرم‌افزاری است که از چند فرهنگ دانشگاهی مانند متن‌باز، نرم‌افزار رایگان و امن برخاسته است. و برعکس لینوکس که به فردی ویژه تعلق دارد BSD به هیچ کس تعلق ندارد و متعلق به یک گروه است.در سال 1992 متن برنامه‌های BSD ازمتن‌های AT&T جدا شدند و BSDLight انتشار یافت.
BSD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود