مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NICU

Neonatal Intensive Care Unit

NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان» است. این بخش مسوول پذیرش و مراقبت ویژه از نوزادان نارس یا نوزادان پرخطر و بیمار است. همچنین تامین نیازهای نوزاد، پیشگیری از عفونت، تغذیه مناسب، امکان دسترسی آسان و سریع به ابزار و تجهیزات تخصصی در این بخش فراهم است.
NICU
ارسال نظر

ارسال نظر