مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IO

Input Output

دامنه io. درسته که برای کشور British indian ocean است، اما در اکثر موارد به عنوان input output در علوم کامپیوتر یاد می‌شود که به همین دلیل بیشتر شرکت‌ها و پروژه مربوط به تکنولوژی ازش استفاده می‌کنند که در socket.io هم به همین منظور از io استفاده شده است.
IO
ارسال نظر

ارسال نظر