مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPI

Cost Per Interaction

در این مدل تبلیغ کنندگان برای نقش تبلیغ هزینه می پردازند که به طور معمول در ویدئو ها یا Application هایی قرار داده شده اند (مثل Application های فیس بوک) و بر اساس تعاملات با آن تبلیغ است. تعامل در این نوع یک حرکت rollover یا تکان دادن موس آغاز شده از سمت کاربر است که نتایج آن توسعه و گسترش تبلیغات پایدار و مستمر است.

پس از توسعه، آگهی ممکن است شامل یک ویدیو، بازی، و ... باشد . این مسئله بدون دور کردن کاربر از صفحه خودش اتفاق می افتد و بازاریاب ها فقط زمانی هزینه پرداخت می کنند که یک فرد حرکتش را تکمیل کند.
CPI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود