مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPP

Pseudoprecocious

بلوغ زودرس کاذب
PPP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود