مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APM

Advanced Power Management

رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط ماکروسافت و اینتل ارائه شده تا بر مصرف برق کامپیوترهای شخصی، و بخصوص کامپیوترهای روپایی باطری دار، نظرات شود.
بدین ترتیب به برنامه ها امکان داده می شود تا در رابطه با نیازهای توان مصرفی با سیستم ارتباط برقرار کنند تا سیستم نیز بتواند برق اجزاء سخت افزارایی که استفاده نمی شوند را قطع کند.
APM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود