مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HURD

HIRD of Unix Replacing Daemons

هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of Unix-replacing daemons است که در این مخفف HIRD مخفف HURD of interfaces representing depth است. همینطور HURD و HIRD دو املای متفاوت برای برای کلمه انگلیسی herd است. نام کامل گنو هرد (GNU HURD) همچنین یک بازی با کلمات هرد herd و گنو gnus با تامل به اینکه کرنل چگونه کار می‌کند است.

گنو هرد (معموما هرد نامیده می‌شود) یک هسته سیستم‌عامل است که به عنوان جایگزینی برای یونیکس طراحی شده است. گنو هرد به عنوان نرم‌افزار آزاد تحت مجوز عمومی گنو منتشر شده است. گنو هرد از سال ۱۹۹۰ بوسیله پروژه گنو از بنیاد نرم‌افزار آزاد در حال توسعه بوده است.
گنو هرد شامل مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فرایندهای سرور (یا دیمن daemon در اصطلاح یونیکس) است که در ریزهسته گنو ماخ اجرا می‌شود و در نظر گرفته شده‌اند که با همدیگر هسته سیستم عامل گنو را شکل دهند. هدف هرد پیش افتادن از سیستم عامل یونیکس در عملکرد، امنیت، و ثبات است در حالی که تا حد زیادی با این سیستم‌عامل سازگار است. پروژه گنو معماری کارخواه-کارساز ریزهسته را به دلیل مزایای بیشتر نسبت به معماری سنتی هسته یکپارچه یونیکس برای این سیستم عامل انتخاب کرده است.
HURD
ارسال نظر

ارسال نظر