مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CADD

Computer Aided Design and Drafting

منظور از اصطلاح DRAFTING ، عمل ترسیم بوده و منظور از DESIGN ، تنظیم اهداف مورد نظر (طراحی) می‌باشد. ترسیم (DRAFTING) متداولترین روش شکل‌دهی به طرح‌ها می‌باشد همان‌گونه که به تحریر درآوردن ، متداولترین روش شکل‌دهی به مفهوم نوشتن است سیستم‌های CADD ، سیستم‌های گرافیکی می‌باشند که امکان کارهای خودکار ترسیم و طراحی را فراهم می‌آورند. این سیستم‌ها به‌طور گسترده در کنترل عدد ، رباط‌ها (آدم مصنوعی) ، طراحی منابع ساخت و طراحی پردازش به کمک کامپیوتر به‌کار می‌روند.
CADD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود