مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PA

Pascal

در فیزیک ، فشار بدین شکل تعریف می‌شود : P=F/A که P فشار ، F نیروی وارد بر سطح و A مساحت سطحی است که F بر آن تأثیر می‌کند . بدیهی است که با در نظر گرفتن یکای نیوتن برای نیرو و متر مربع برای مساحت ، یکای فشار به صورت نیوتن بر متر مربع تعریف خواهد شد . این یکا جهت احترام به دانشمند فیزیکدان فرانسوی ، به نام پاسکال نامگذاری شد . روابط ریاضی پاسکال با دیگر یکاهای فیزیکی ، در زیر آمده‌است . پاسکال (با علامت اختصاری Pa) در فیزیک، واحد فشار است و برابر است با فشار یک نیوتن بر متر مربع.یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فشار مایعات این می‌باشد که اگر مقداری مایع را درون ظرفی محصور تحت فشار قرار دهیم یا به عبارتی دیگر به ان فشار وارد کنیم فشار وارده از سوی ما بدون هیچگونه ضعیف شدن یا کم‌ و کاستی به تمام نقاط اب میرسد و حتی به دیواره‌های ظرف هم منتقل می‌شود که به ان اصل پاسکال گفته می‌شود.در زندگی روزمره ی ما انسان‌ها از لوازمات بسیاری استفاده می‌کنیم که این وسایل بر مبنای اصل پاسکال طراحی و ساخته شده‌است.برای مثال (ترمز اتومبیل ها)به این ترتیب که با فشار دادن پدال ترمز توسط راننده فشار وارده از جانب پاهای راننده به پدال از طریق روغن ترمز که در ماشین از قبل ریخته شده به پیستون‌ها و کفشک‌ها و بالشتک‌ها منتقل می‌شود.دراین جاست که کفشک‌ها به کاسه ترمز عقب نیرو وارد می‌کنند و سرانجام با نیرویی که از طرف بالشتک‌ها به صفحه ی متصل به چرخ‌های جلو وارد می‌شود سرعت اتومبیل کاهش و پس از لحظاتی متوقف می‌شود.
PA
ارسال نظر

ارسال نظر