مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AT

Austria

مخفف کشور اتریش
AT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود