مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIX

Dec Intel Xerox

مخفف نام شرکتهایی همچون زیراکس - اینتل و دیک میباشد که در زمان اولین شبکه های کامپیوتری تحقیقات و توسعه و نقش بسیاری در تولید فرآیندهای امروزی داشتند .
DIX
ارسال نظر

ارسال نظر