مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSU

Beautiful Special Unique

زیبا خاص منحصربفرد
BSU
ارسال نظر

ارسال نظر