لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MIM

Mendelian Inheritance in Man

پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک بانک اطلاعاتی است که تمامی بیماری‌های شناخته شده دارای جزء ژنتیک را طبقه‌بندی می‌کند و در صورت وجود، ژن مربوط به آن بیماری را مشخص کرده و اطلاعات را به صورت منبعی برای تحقیقات بعدی و به عنوان ابزاری برای بررسی‌های بعدی ژنتیکی ژن طبقه‌بندی شده فراهم می‌سازد.
MIM