مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
CHF

مخفف عبارت CHF

Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن...
TTD

مخفف عبارت TTD

Trinidad and Tobago Dollar
دلار ترینیداد و توباگو با کد ایزوی TTD،...