مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DR

Dram

درام یا دراخم (Dram) ، یک یکای اندازه‌گیری جرم است که با نماد اختصاری ʒ یا dr نشان داده می‌شود.

مقدار آن در دستگاه آوواردوپوا برابر یک‌شانزدهم اونس یا ۱٫۷۷۱۸۴۵۱۹۵۳۱۲۵ گرم است. درام سیال نیز، واحد اندازه گیری گنجایش است.
DR
ارسال نظر

ارسال نظر