مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTD

Trinidad and Tobago Dollar

دلار ترینیداد و توباگو با کد ایزوی TTD، یکای پول رایج در کشور ترینیداد و توباگو است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی ترینداد و توباگو قرار دارد.
TTD
ارسال نظر

ارسال نظر