مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
CNY

مخفف عبارت CNY

Chinese Yuan Renminbi
یوان چین (元) یکای جدید شمارش ارز کشور...