مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHF

Confoederatio Helvetia Franc

فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین می‌باشد. ارزش آن تقریباً برابر ۱ دلار آمریکا و مانند پول آمریکا هر ۱ فرانک مساوی ۱۰۰ سانتیم است.
CHF
ارسال نظر

ارسال نظر