مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
SGD

مخفف عبارت SGD

Singapore Dollar
دلار سنگاپور (به زبان بومی: 新加坡元) با کد...
SBD

مخفف عبارت SBD

Solomon Islands Dollar
دلار جزایر سلیمان با کد ایزوی SBD، یکای...