مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف E.V

Electron Volt

در فیزیک الکترون‌ولت (Electronvolt)، یکای اندازه‌گیری انرژی است که با نماد e.V نمایش داده‌می‌شود و اندازهٔ آن برابر انرژی یک الکترون تحت ولتاژ ۱ ولت است. اندازهٔ عددی ۱ الکترون‌ولت بر پایهٔ ژول برابر با ۱۶۰ زپتوژول (zJ)‌است.
E.V
ارسال نظر

نظرات کاربران

دیبا در 30 آذر 1400 گفته:
بسیار خلاصه و مفید

ارسال نظر