مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OIS

Optical Image Stabilizer

تثبیت کننده تصویر نوری (OIS , IS یا OS) مکانیزمی است که در دوربین‌های ثابت یا فیلمبرداری استفاده می‌شود و با تغییر مسیر نوری به سنسور، تصویر ثبت شده را تثبیت می‌کند. این فناوری در لنزها اجرا می‌شود، به‌طور جداگانه از تثبیت کننده تصویر درون بدن، که با حرکت حسگر به عنوان عنصر نهایی در مسیر نوری عمل می‌کند.

عنصر اصلی همه سیستم‌های تثبیت نوری این است که آنها قبل از تبدیل سنسور تصویر به اطلاعات دیجیتال، تصویر پیش‌بینی شده در حسگر را تثبیت می‌کنند. IBIS می‌تواند حداکثر ۵ محور حرکت داشته باشد:
Y , Roll , Yaw و Pitch. IBIS مزیت اضافه ای در کار با همه لنزها دارد.
OIS
ارسال نظر

ارسال نظر