مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OS

Left Eye

این عبارت در علم پزشکی ، به معنای چشم چپ می‌باشد.
OS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود