مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPF

Low Pass Filter

LPF كه در واقع (Low Pass Filter) مي باشد كه از كراس اور (Crossover يك مدار الكتريكي كه تركيبي از فيلترهاي بالاگذر، پايين گذر و ميان است) فقط فركانس هاي پايين تر (به عنوان مثال 80 هرتز) قابليت عبور رو دارند و فركانس هاي بالا تر فيلتر مي شوند.
LPF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود