مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPF

High Pass Filter

HPF كه در واقع (High Pass Filter) مي باشد كه از اين كراس اور (Crossover يك مدار الكتريكي كه تركيبي از فيلترهاي بالاگذر، پايين گذر و ميان است) فقط فركانس هاي بالاتر (به عنوان مثال 100 هرتز) قابليت عبور رو دارند و فركانس هاي پايين تر فيلتر مي شوند.
HPF
ارسال نظر

ارسال نظر