مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLCC

Power Line Carrier Communication

PLCC بیشتر برای مخابرات راه دور، حفاظت راه دور و کنترل راه دور پست‌های برق به وسیله خطوط قدرت ولتاژ بالا همچون ۱۱۰، ۲۲۰ و ۴۰۰کیلو ولت استفاده می‌شود. در سیستم PLCC ارتباطات برقرار شده در سرتاسر خطوط قدرت. فرکانس صوتی حمل می‌شود توسط فرکانس حامل و رنج فرکانس حامل بین ۲۴ تا ۵۰۰ کیلو هرتز می‌باشد (در خیلی از موارد این رنج ۳۰ تا ۵۰۰ کگیلو هرتز بیان شده). غالبا در این سیستم مدلاسیون دامنه (AM) استفاده می‌شود. رنج فرکانس حامل اختصاص داده شده، شامل سیگنال صوتی، حفاظتی و فرکانس هدایت می‌باشد. فرکانس هدایت سیگنالی هست درون رنج صوتی که پیوسته ارسال می‌شود برای آشکار سازی خطا. سیگنال صوتی تبدیل شده و متراکم شده بین رنج ۳۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز و این فرکانس صوتی آمیخته شده با فرکانس حامل. فرکانس حامل مجددا فیلتر شده، تقویت شده و منتقل می‌شود. ارتباطات در فرکانسهای حاملHF در رنج (۰ ~ +۳۲dB) خواهد بود. این رنج تنظیم شده‌است برطبق فاصله میان پست‌ها. PLCC می‌تواند استفاده شود برای اتصال به هر انشعاب خصوصی دیگری(PBX) . به عنوال مثال تابلوهای برق در هندوستان شبکه داخلی PLCC میان PBX‌ها دارند. محتوی

• ۱ تله خط LT • ۲ خازن کوپلینگ CC

• ۳ واحد تطبیق خط LMU


تله خط Line trap که به آن تله موج نیز گفته می‌شود، وسیله‌است که به صورت سری به خط انتقال قدرت متصل می‌شود و ضمن ممانعت از عبور امواج فرکانس حامل (۲۴ تا ۵۰۰ کیلوهرتز) به امواج فرکانس شبکه قدرت(۵۰ یا ۶۰ هرتز) اجازه عبور می‌دهد. این وسیله در واقع یک سلف در رنج میلی هانری است.

خازن کوپلینگ Coupling capacitor برای تهیه کردن امپدانس کم مسیر برای انتقال انرژی به خطوط فشار قوی و ممانتع مدار فرکانس قدرت با درست کردن مسیر پر امپدانس. واحد تطبیق خط Line matching unit طبق تعریف دستگاهی است که میان تجهیزات فشار قوی و سیستم PLCC واقع می‌شود و از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است: • کویل نشتی • برقگیر اولیه • سوئیچ اتصال به زمین • ترانسفورمر تطبیق امپدانس • وسیله تنظیم • برقگیر ثانویه • ترانسفورمر تطبیق: این ترانسفورمر ضمن جدا سازی اولیه و ثانویه کوپلاژ، برای تطبیق امپدانس خط فشار قوی با دستگاه PLC بکار می‌رود.

این وسیله وظایف زیر را بر عهده دارد: • اتصال سیگنال‌های PLC به شبکه فشار قوی • عبور ترانزیت سیگنال حامل در پست‌های میانی حدفاصل مبدا و مقصد • تطبیق امپدانس میان خط فشار قوی و سیستم • تفکیک الکتریکی سیستم، از شبکه فشار قوی
PLCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود