مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBD

Tourism Business Division

فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي مكان و توليد فضا به عنوان تجميع كاركرد گردشگري شهري مدنظر قرار مي گيرد. از اين رو در تبلور مكاني فضامندي گردشگري در همتنيدگي تسهيلات و خدمات مورد نياز گردشگران و كاركردهاي بخش عمومي و خصوصي در مفهومي از TBD قابل بررسي است.

مفهوم TBD ، « بخش تجارت گردشگري » توسط گتز (1993) براساس تحقيقاتي كه در آبشارهاي نياگارا ، نيويورك و انتاريو انجام داد ، مطرح گرديد. اين اصطلاح براي توصيف بخشي از شهر بكار مي رود كه در آن جاذبه هاي مورد علاقه بازديدكنندگان و خدمات مورد نياز به همراه كاركردهاي CBD در يكجا قرار مي گيرند.بر اين مبنا TBD تبلور توليد فضايي گردشگري در شهر مي باشد ، كه پيرامون استفاده گردشگران و گذران اوقات فراغت مصرف مي شود ، فضايي عادي و واقعي كه به وسيله سرمايه داري تحت سيطره مي‏باشد. شكل گيري TBD خود ناشي از خواست گردشگران نيز مي باشد زيرا آنها خواستار آن هستند كه هتل ها در مكاني نزديك جاذبه ها شهري مكانيابي شوند و به همراه آن خدمات مورد نياز همچون حمل ونقل نيز در رابطه با دسترسي و آسايش آنها در يك مكان فراهم آيد.اين در حالي است كه كاركردهاي CBD نيز با تجميع اين خدمات و تسهيلات شكل گيري ديگر خدمات جنبي و زمينه هاي لازم براي توسعه ان را فراهم مي آورد. بر اين مبنا TBD كانون فعاليت هاي گسترده گردشگري مي باشد و در ان مشاغل گروه سوم يعني خدمات در رابطه با گردشگري داراي درصد بالايي مي باشد. در اين مكان تمركز امور اداري ، خدماتي ، مالي و بانكي ، بيمه و آژانس هاي مسافرتي در رابطه با خدمات دهي به گردشگران مي باشد. در اين ميان حجم اطلاعات پيرامون گردشگري و براي گردشگري در پيوندي با ارتباطات حاصل از تمركز خدمات در TBD افزايش مي يابد.شكل زير نشان شماي تصويري از TBD مي باشد.
TBD
ارسال نظر

ارسال نظر