مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RPD

مخفف عبارت RPD

Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کوتاه...
ASF

مخفف عبارت ASF

Apache Software Foundation
بنیاد نرم‌افزار آپاچی که اِی‌اس‌اف نیز...