مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRE

مخفف عبارت SRE

Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...
HEVC

مخفف عبارت HEVC

High Efficiency Video Coding
کدگذاری ویدیویی پربازده (اچ‌ای‌وی‌سی)...
IAVA

مخفف عبارت IAVA

Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
PCAOB

مخفف عبارت PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board
هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام...