مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASF

Apache Software Foundation

بنیاد نرم‌افزار آپاچی که اِی‌اس‌اف نیز شناخته می‌شود، شرکتی ناسودبر ( که در دسته‌ی شرکت‌های معاف از مالیات در آمریکا قرار دارد) است که پشتیبان پروژه‌های نرم‌افزاری آپاچی است. از میان این نرم‌افزارها می‌توان به کارساز اچ‌تی‌تی‌پی آپاچی اشاره نمود. ای‌اس‌اف، از گروه آپاچی و با استفاده از قوانین ادغام در ایالت دلاویر، در خرداد ۱۳۷۸ (ژوئن ۱۹۹۹) ایجاد گردید.
بنیاد نرم‌افزاری آپاچی اجتماعی از توسعه‌گرانی غیرمتمرکز است. نرم‌افزارهای تولید شده توسط این بنیاد تحت اجازه‌نامه‌ آپاچی قرار دارد، از این رو این نرم‌افزار‌ها در دسته‌ی نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (فوزی) قرار می‌گیرند. مشخصه‌های پروژه‌های آپاچی، کارگروهی، فرآیند توسعه‌ی مبتنی پروژه به وسیله‌ی افرادی مدیریت می‌شود که توسط متخصصانِ فعال گروه انتخاب می‌شوند. اِی‌اس‌اف براساس شایسته‌سالاری است، به نحوی که اعضای این بنیاد تنها به صورت داوطلبانه در پروژه‌های این بنیاد شرکت می‌نمایند. اِی‌اس‌اف به عنوان نسل دوم سازمان‌های مرتبط با متن باز شناخته شده‌است.
ASF
ارسال نظر

ارسال نظر