مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNIIMOG

مخفف عبارت UNIIMOG

United Nations Iran Iraq Military Observer Group
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
سوک

مخفف عبارت سوک

سازمان وحدت کمونیستی
سوک سازمانی مارکسیستی بود که در جنبش...
ELO

مخفف عبارت ELO

Electric Light Orchestra
الکتریک لایت ارکسترا (ELO) که به اختصار...
OSI

مخفف عبارت OSI

Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی است...