مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شیت

مخفف عبارت شیت

شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...
EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
UNIX

مخفف عبارت UNIX

Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چندکارگی...
ISACA

مخفف عبارت ISACA

Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...