مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TSP

Travelling Salesman Problem

مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مشهور است که ابتدا در سده ۱۸ مسائل مربوط به آن توسط ویلیام همیلتون و توماس کرکمن مطرح شد و سپس در دهه ۱۹۳۰ شکل عمومی آن به وسیله ریاضیدانانی مثل کارل منگر از دانشگاه هاروارد و هاسلر ویتنی از دانشگاه پرینستون مورد مطالعه قرار گرفت.
TSP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود