مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...
ارس

مخفف عبارت ارس

اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...