مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VOLTE

Voice over LTE

صدا بر روی فناوری تکامل بلند-مدت یا صدا بر روی اِل‌تی‌ئی به اختصار (VoLTE) یک استاندارد سرعت بالا در ارتباطات بی‌سیم برای گوشی‌های تلفن همراه و پایانه‌های داده می‌باشد؛ که بر اساس شبکهٔ IP گرافیک چند رسانه ای (IMS) به همراه پروفایل‌هایی ویژه برای کنترل و نقشه‌های رسانه‌ای صدا بر روی LTE است که توسط انجمن GSM یا GSMA در PRD IR.92 تعریف شده. این رویکرد نتایج در خدمات صوتی (نقشه‌های کنترل و رسانه) به عنوان جریان داده را درون حامل داده LTE انجام می‌دهد. این به آن معناست که هیچ وابستگی‌ای به حفظ (یا نیاز) میراث شبکهٔ صوتی مدارگزینی نخواهد داشت. VoLTE تا سه برابر ظرفیت بیشتر از صدا و داده‌ها را از 3G UMTS و تا شش برابر بیشتر از 2G GSM دارا است. علاوه بر آن، پهنای باند رو آزاد نگه می‌دارد زیرا که سرآیند بسته‌های VoLTE کوچکتر از آن هستند که در VoIP/LTE بهینه‌نشده استفاده می‌شده.
VOLTE
ارسال نظر

ارسال نظر