مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMTS

مخفف عبارت AMTS

Advanced Mobile Telephone System
سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیستم...
OLT

مخفف عبارت OLT

Offentlig Landmobil Telefoni
OLT اولین تلفن همراه زمینی در نروژ است....
IMEI

مخفف عبارت IMEI

International Mobile Equipment Identity
یک قالب واحد برای شماره سریال گوشی های...
UIQ

مخفف عبارت UIQ

User Interface Quartz
سیستم‌عامل UIQ با توجه به انعطاف پذیری...