مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEID

مخفف عبارت SEID

Service Element Identification
کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه...
PPSSPP

مخفف عبارت PPSSPP

PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب برای...
ENB

مخفف عبارت ENB

Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (به...
TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
OHA

مخفف عبارت OHA

Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...