مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACL

Anterior Cruciate Ligament

رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است. از جمله عوامل مهم ثبات هر مفصل بستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرک زیادی در حالت طبیعی داشته باشد، نقش رباط یا رباط‌های آن مفصل اهمیت بیشتری می‌یابد.قدرت رباط متقاطع جلویی معادل رباط طرفی داخلی یا MCL و نصف قدرت رباط متقاطع پشتی (PCL) است.

رباط متقاطع جلویی معمولاً رباط صلیبی قدامی نیز خوانده‌می‌شود. این رباط ازجمله رباط‌هایی است که به هنگام فعالیت‌های شدید آسیب می‌بیند.در ورزشکاران حرفه‌ای پارگی رباط متقاطع جلویی شایع است و به پارگی ACL معروف است.اگر نیروی اعمال شده خیلی زیاد باشد، احتمال پارگی رباط طرفی داخلی و منیسک داخلی به همراه پارگی رباط متقاطع جلویی وجود دارد.

ACL
ارسال نظر

نظرات کاربران

احمدطیب فتاحی در 02 شهریور 1401 گفته:
پارگی ACL با درجه بالا دیده می شود کبودی گسترده استخوان در کندیل جانبی تیبیا و استخوان ران دیده می شود. افیوژن مفصلی خفیف تا متوسط وجود دارد هر دو منیسک سیگنال و پیکربندی PCL طبیعی دارند و هیچ پارگی قابل توجهی مشهود نیست سیگنال غیرطبیعی یا پارگی در MCL LCL یا کشکک. تاندون رباط دیده می شود ماهیچه های مفصلی کنار هم دارای پیکربندی طبیعی هستند. ببینید مشکل خاصی ک نداره تشکر

ارسال نظر