مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INL

مخفف عبارت INL

Idaho National Laboratory
آزمایشگاه ملی آیداهو مشهور به (INL) یک...
NEMA

مخفف عبارت NEMA

National Electrical Manufacturers Association
انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (تأسیس...
NCRR

مخفف عبارت NCRR

National Center for Research Resources
مرکز ملی منابع پژوهشی ایالات متحده...
NIMH

مخفف عبارت NIMH

National Institute of Mental Health
موسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده...
UCL

مخفف عبارت UCL

University College London
کالج دانشگاهی لندن معروف به یو سی ال...